Hoppa till innehåll

Om

Idé

Människors upplevelse och praktiska användning av det byggda är en kunskapskälla att ta tillvara.

Den vardagliga användningen ger praktiska erfarenheter som kan bli formande faktorer i ny arkitektur.

Genom analys och utvärdering kan denna kunskap föras in i planerings- och byggprocessen.

Reflektion över resultatet av planering, projektering, produktion och förvaltning skapar en grund för nytänkande.

Vårt arbete är forskningsnära och vår idé är att föra ut forskningsresultat och tillämpa dessa i praktiken. Verksamheten baseras på vår forskning och våra avhandlingsarbeten vid KTH.

Att analysera den byggda miljön ur användarperspektiv och kommunicera den kunskapen är vår mission.

de laval svSuzanne de Laval är arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor. Hennes huvudintresse är dialog och utvärdering, liksom arkitekturpedagogik och metoder att kommunicera arkitekturkunskapen.

wikforss svÖrjan Wikforss är arkitekt SAR/MSA, teknologie doktor och professor. Hans huvudintresse och ”röda tråd” är kommunikation i olika former inom arkitektur, planering och byggande.

Arkitekturpedagogen

användarperspektiv i arkitektur och planering

Kort sagt

Arkitektur, planering och kommunikation

%d bloggare gillar detta: