Hoppa till innehåll

Publikationer

Om | Suzanne de Laval | Publikationer

Utgivning i urval
Gåtur – metod för dialog och analys. Svensk Byggtjänst 2014
Lärarhandledning till Så byggdes staden, Byggtjänst 2012
Den lärande staden, antologi, Borea 2011
Säkerhet i tunnlar, Trafikverket och Arkus 2010
Dialog om väg 76 förbi Norrtälje, Trafikverket 2010
Standardisering, industriell produktion och arkitektonisk kvalitet, Arkus och Vägverket 2010
Arkitektur i skolan – för att se världen med nya ögon, Arkitekturanalys 2007
Blev det som vi tänkt? Utvärdering av gestaltningskvaliteter i vägprojekt, Vägverket 2003
Rutiner för vägarkitektur, Vägverket Region Stockholm 2003
Flickornas borg, Stiftelsen Magdeburg, Uppsala stadsarkiv 2002
Hur arbetar Vägverket med gestaltning i verkligheten? Vägverket Region Stockholm 2001
Samråd & Dialog, Vägverket 1999
Planerare och boende i dialog, avhandling, KTH Arkitektur 1997
Dialog i Norrtälje, Vägverket 1997
Process för välgestaltade vägar i staden, Arkus 1996
Bostadsutvärderingar – några kritiska synpunkter. I Metoder til evaluering af boliger og boligbebyggelser, Statens Byggeforskningsinstitut, Danmark 1996
Metoder för utvärdering av nybyggda bostadsområden, Byggforskningsrådet 1994
CAD-arbetsplatsen, White Coordinator 1991
Ludvika Stadsförnyelse i verkligheten, Byggforskningsrådet 1991
Samråd vid bostadsplanering, Byggforskningsrådet 1986
Samråd vid stadsförnyelse, Byggforskningsrådet 1986

Tillbaka

Arkitekturpedagogen

användarperspektiv i arkitektur och planering

Kort sagt

Arkitektur, planering och kommunikation

%d bloggare gillar detta: