Hoppa till innehåll

Analys

Arkitekturanalys ur användarperspektiv genom dialog och utvärdering

En utvärdering utförs ofta genom en kombination av metoder: intervjuer med nyckelpersoner, analys av gestaltnings- och kvalitetsprogram, samt undersökning av det byggda resultatet på plats. Ytterligare en metod är expertutvärdering som resulterar i en ”second opinion”.

Post Occupancy Evaluation, POE, betyder utvärdering efter ianspråktagande av den fysiska miljön. Begreppet POE rymmer i sig ett antal metoder för utvärdering. Vi rekommenderar ofta en av dessa. Det är en praktisk, enkel och lätt tillämpbar metod som kort och gott kallas ”gåtur”.

Den är mycket lämplig för utvärdering av bostadsområden, fastigheter och lokaler. Vi har också använt den för utvärdering av parker och gaturum. Metoden är kostnadseffektiv och ger snabbt svar på frågan om det blev som vi tänkt.

Gåtur är den danska benämningen. I England, USA, Kanada och Nya Zeeland talar man om ”Walk Through Evaluation”. Den fysiska miljön studeras med de berörda på plats samtidigt.

En dialog förs om hur den nya eller ombyggda miljön används, värderas och upplevs. I dialogen deltar de som de facto bor, arbetar eller färdas dagligen i den aktuella miljön. De möter dem som ansvarar för planering, byggande och förvaltning. De olika synsätten kompletterar varandra och en lärorik helhetsbild växer fram.

Gåturen dokumenteras noggrant så att fler än deltagarna i dialogen kan tillgodogöra sig resultatet.

Arkitekturpedagogen

användarperspektiv i arkitektur och planering

Kort sagt

Arkitektur, planering och kommunikation

%d bloggare gillar detta: