Hoppa till innehåll

Suzanne de Laval

Om | Suzanne de Laval | Presentation

delaval_1mb

Publikationer
Föreläsningar
Hämta texter
Video
Blogg

Suzanne de Laval är arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor. Hon är idag senior rådgivare, föreläsare och internationellt engagerad kring barn och arkitektur. Hon har varit verksam som expert och forskare i Arkitekturanalys sthlm AB 2000 – 2022. Hon har erfarenhet som praktiserande arkitekt på Wikforss Arkitektkontor AB i Uppsala, kommunal planering på Stadsbyggnadskontoret i Uppsala, forskning på KTH samt som utbildningsledare inom FFNS Arkitekter AB.

Suzanne de Laval har vidareutvecklat en metod för utvärdering av bostadsområden och annan byggd miljö, som har tillämpats i ett flertal projekt. Hon har genomfört utredningar på uppdrag av Vägverket avseende samråd och dialog samt utvärderingar av vägprojektens gestaltningskvaliteter. Hon har även medverkat i Vägverkets arbete med gestaltningsmetodik.

I ett flertal planeringsprocesser har Suzanne de Laval medverkat som expert och stöd för att få ett bra samråd och en dialog med medborgare och brukare. Bland annat i Hjorthagen, Akalla, Husby, Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Bergshamra, Järfälla, Norrtälje, Uppsala m.fl.

Suzanne de Laval har utfört ett flertal utvärderingar av skolmiljöer ur användarperspektiv med gåtursmetodik och medverkan av skolbarn, lärare, övrig skolpersonal, arkitekter, planerare och fastighetsförvaltare.

Suzanne de Laval var 1999 – 2019 ordförande i arbetsgruppen ARKiS, Arkitektur i skolan inom Sveriges Arkitekter och var 2008-2010 ledamot i Arkitekturmuseets insynsråd. Hon är idag co-Director i UIA Architecture & Children sedan 2017 och styrelseledamot och sekreterare i Skolhusgruppen sedan 2015.

I sitt arbete med barn och arkitektur har Suzanne de Laval byggt upp ett stort internationellt nätverk. I många av de samrådsprocesser där hon deltar finns det ett inslag av medverkan för barn som berörs av den aktuella planfrågan.

Följ Suzanne de Lavals blogg Arkitekturpedagogen

Mail: suzanne.delaval@arkitekturanalys.se

Arkitekturpedagogen

användarperspektiv i arkitektur och planering

Kort sagt

Arkitektur, planering och kommunikation

%d bloggare gillar detta: