Hoppa till innehåll

Uppdrag

Gåturkurs för medarbetare på Hemsö – i fyra olika skolor
Hemsö Fastighets AB

Framtidens lokaler för kultur – fotodokumentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Att bygga skola – nio skolor utvärderas
Ifous AB, Huddinge kommun, Nacka kommun, Stockholms stad, Kungsbacka kommun, SKL Kommunfonden, Högskolan i Gävle

Integrerad barnkonsekvensanalys, Stångholmsbacken, Vårberg
Olov Lindgren AB

Kunskapsöversikt om forskning om förskolornas fysiska miljö
Sveriges Kommuner och Landsting

Utredning av forskningsorganisationen vid Institutionen för arkitektur
KTH

Norra Kymlinge – referensgrupp
Vasakronan

Framtidens fastighetsbehov för kultur och fritid
Sveriges Kommuner och Landsting

Fokus på god skolmiljö – redaktör för antologi
Skolhusgruppen

Lokalers betydelse för lärande
Sveriges Kommuner och Landsting

Jurymedverkan kv Fyrklövern
Upplands Väsby kommun

Forskningsrapport Bygga stad för barn
Arkus

Gåturkurs
Veidekke

Gåturer i Gävle och Hudiksvall sjukhusområde
White

Gåturer i Danderyd
Danderyds kommun och Sweco

Gåturutbildning
Locum

Gåturer i Husby
Svenska Bostäder

Moderator
Vasakronan

Gestaltningsprogram för Västlänken: Konstnärlig gestaltning av tre stationer
Statens konstråd

Kurs i projektkommunikation
BFAB

Att bygga företag på kunskap i projektorganiserad verksamhet
KTH Executive School

Framtidens projektledning
Tyréns

Gåtur inför upprustning av Fors i Avesta kommun.
Länsstyrelsen i Dalarna, m. fl. och i samarbete med Ramböll

Dialog i Dalarö i samband med ett detaljplaneförslag, gåturer med allmänheten
Haninge kommun

Medborgarmedverkan vid gestaltning av Akademiska sjukhuset i Uppsala
Landstinget i Uppsala Län

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer
Statens konstråd

Fokusgrupper med skolbarn i samband med översiktlig planering i Järfälla
Järfälla kommun i samarbete med Sweco

Energieffektivitet i skolor och förskolor
ARKUS

Gåtur i Bergshamra
Sweco och Signalisten

Gåtur i Hjulsta
Einar Mattsson

Gåturer i Akalla, Rinkeby och Tensta
Svenska Bostäder i samarbete med Sweco

Gåturer i Husby
Svenska Bostäder i samarbete med White

Vår tids skola – hur ska den byggas?
Research för Rådet för arkitektur, form och design

Upplevd säkerhet i tunnlar
Vägverket och ARKUS

Standardisering, industriell produktion och arkitektonisk kvalitet
Vägverket och ARKUS

Gåturer i Hjorthagen
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm

Medverkan i professionaliseringsutbildning
Steg 1, 2 och 3

Sveriges Arkitekter

Utvärdering av kontors- och industrimiljö
Newsec

Utvärdering av åtgärder för tillgänglighet
Karolinska Institutet och Akademiska Hus

Samråd och dialog i MKB
Kurs på IVL Kunskap

Dialog om väg förbi Norrtälje, allmänhetens medverkan i vägplaneringen med fokus på arbetsplaneskedet
Vägverket Region Stockholm

Redaktör för hemsida till internationellt forskarnätverk, ett virtuellt forum
Centrum för Plats och Lärande

Ett steg bakåt två steg framåt, ett seminarium om kunskapshantering i arkitektföretag arrangerat, genomfört och dokumenterat
ARKUS

Utvärdering av omvänd planprocess i Kärrtorp, erfarenhetsåterföring
Stadsbyggnadskontoret i Stockholm

Utvärdering av kontorslokal, gåtur
Pysslingen Förskolor och Skolor AB

Utvärdering av bostadsområde Frösunda i Solna
NCC

Utvärdering av bostäder i Västerås
Skanska

Utvärdering av parkförnyelse i Nybohov
Gatu- och fastighetskontoret i Stockholm

Utvärdering av sex vägprojekt
Vägverket

Utvärdering av Södra Länken
Vägverket Region Stockholm

Program för vägarkitektur Norra Länken
Vägverket Region Stockholm

Utvärdering av vägarkitektur FUD
ARKUS, Vägverket

Samråd och dialog Norrtälje
Vägverket Region Stockholm

Föreläsningar
KTH Executive School, BFAB, IQPC, IVA, Fria Byggakademien, Akademiska Hus, Banverket, VTI Transportforum, IVL, Stadsbyggnadskontoret i Västerås, Lärarhögskolan i Linköping, KTH, SkolaGöteborg.nu, Sveriges Arkitekters professionaliseringutbildning, Boverket, HSB, Statens Konstråd, Sveriges Byggindustrier, SBUF, Sweco, Ramboll, Tyréns, Reflex Arkitekter, Locum, Svensk Byggtjänst, Trafikverket, Einar Mattsson, White, Tengbom, Örebroporten, Luleå Tekniska Universitet, m fl.

Moderator
Business Arena, Glasbyggardagen, ARKUS, IVA, Sveriges Arkitekter, Akademiska Hus, Uppsala Universitet, Tyréns, Vasakronan, Sobro, m fl.

Arkitekturpedagogen

användarperspektiv i arkitektur och planering

Kort sagt

Arkitektur, planering och kommunikation

%d bloggare gillar detta: